Wat is er bekend over het Dippity Pig Syndrome?

Het Dippity Pig Syndrome is een vrij onbekend ziektebeeld dat voorkomt bij minivarkens. Het wordt gekenmerkt door lordosis, parese/paralyse posterior samen met huidlaesies in de lumbale regio.

De laesies lijken vaak als dwarse strepen over de rug te lopen. De varkens uiten pijn met vocalisaties. Na een acuut ziekteverloop van 24 tot 72 uur verdwijnen de verschijnselen spontaan. Er is vrijwel niets bekend over de etiologie en pathogenese van het syndroom en daardoor is er ook nog veel onduidelijkheid over een geschikte behandeling. In dit artikel wordt het Dippity Pig Syndrome (DPS) beter in kaart gebracht met behulp van literatuuronderzoek en interviews met eigenaren van biggetjes die vermoedelijk aan het DPS hebben geleden.

Wat is er bekend?
In de literatuur zijn verschillende omschrijvingen te vinden van de verschijnselen passend bij DPS. Allereerst wordt geschreven dat DPS gepaard gaat met neurologische verschijnselen, met name parese in de achterhand wat leidt tot slepen en omvallen van de achterhand, en lordosis. Deze verschijnselen gaan tevens gepaard met pijn, mogelijk ook door aanraakgevoeligheid in de lumbale en dorsale regio. Deze pijn kan geuit worden in de vorm van vocalisatie. Naast de neurologische verschijnselen zijn bij DPS ook dermatologische verschijnselen te zien, in de vorm van oppervlakkige laesies waar exsudaat aanwezig is. Deze laesies kunnen lopen over de gehele lengte van de wervelkolom tot aan de nek. Sommige bronnen geven aan dat het gaat om zweren, andere dat het gaat om erythema van de huid. In de Atlas of Porcine Dermatology is te vinden dat Dippity Pig Syndrome vaker voor lijkt te komen in de lente en de zomer, vooral bij dieren met een bovenste luchtweg probleem. Ook is hier te lezen dat varkentjes die samenleven vaak tegelijkertijd klinische verschijnselen kunnen vertonen en dat jonge dieren gevoeliger zijn. Verder is in de literatuur te vinden dat DPS alleen voor komt bij Vietnamese hangbuikzwijntjes. Het ziekteverloop van DPS is acuut. De duur van een episode zou 24 tot 72 uur zijn, waarna de verschijnselen spontaan verdwijnen. Er is echter onenigheid over de volgorde van de verschijnselen, waarbij sommige bronnen stellen dat de dermatologische verschijnselen eerst komen maar andere dat de neurologische verschijnselen inleidend zijn. Als laatste wordt in veel bronnen beschreven dat er nogal wat varieteit kan voorkomen in de verschijnselen bij varkens met DPS. Dit kan per episode of per varken verschillen, waarbij soms de neurologische of dermatologische verschijnselen zelfs kunnen uitblijven.

Tekst door Maaike Dijkhorst, Suzanne Stolte, Femke Meijer, Sarona Berkouwers, Janny Kers (studenten) en dr. B. Swildens (begeleider)

Het volledige artikel is verschenen in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde, maart 2018.

Bron: Tijdschrift voor Diergeneeskunde